Przebudowujemy nasze miasto

Będzie ładniejsze już w krótce!

Miasto Firmcity

"Sprzedaż to gra stworzenie portalu rewolucjonizującego pracę sprzedawców"
Projekt współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej. Wartośc projektu 699 572,00 PLN. Wartość wkładu finansowego 489 700,40PLN
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w przyszłość